Dịch vụ

THU DO*JSC có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Viện thiết kế và nhà máy chế tạo tại Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và nhiều công ty, tập đoàn sản xuất xi măng tại Việt Nam và trên thế giới

√  Cung cấp thiết bị phụ tùng cho dây chuyền sản xuất Xi măng như: phụ tùng máy đập, máy nghiền, lò nung, tháp trao đổi nhiệt, ghi làm nguội, thiết bị nâng, thiết bị vận chuyển, thiết bị điện  v.v…

√  Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, sửa chữa, cải tạo dây chuyền sản xuất Xi măng

√  Đại lý xuất khẩu clinker, xi măng

DỊCH VỤ CHỦ YẾU

THU DO*JSC có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Viện thiết kế và nhà máy chế tạo tại Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và nhiều công ty, tập đoàn sản xuất xi măng tại Việt Nam và trên thế giới

√  Cung cấp thiết bị phụ tùng cho dây chuyền sản xuất Xi măng như: phụ tùng máy đập, máy nghiền, lò nung, tháp trao đổi nhiệt, ghi làm nguội, thiết bị nâng, thiết bị vận chuyển, thiết bị điện  v.v…

√  Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, sửa chữa, cải tạo dây chuyền sản xuất Xi măng

√  Đại lý xuất khẩu clinker, xi măng

√ Cung cấp thiết bị, phụ tùng, tư vấn công nghệ cho các ngành công nghiệp khác, như xử lý rác thải, phát điện v.v…