Ghi làm nguội clinker là một thiết bị làm nguội clinker. Sau khi clinker đi vào thiết bị làm nguội từ lò nung, nó được rải đều với một độ dày nhất định trên bề mặt các tấm ghi. Sục khí gió lạnh thông qua sự di chuyển lớp vật liệu trên giường ghi theo hướng vuông góc lẫn nhau làm cho clinker nguội đi.