Chủ trương của Bộ Xây dựng về đầu tư xây dựng dự án Xi măng Xuân Sơn, Hòa Bình

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 2353/VPCP-CN ngày 25/3/2019, Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 239/BXD-VLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình, gồm 02 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất khoảng 4,6 triệu tấn/năm trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Hòa Bình tại Văn bản số 220/UBND-NNTN ngày 29/01/2019.

Ngày 06/6/2019, Cty CP Tập đoàn Xuân Khiêm (Công ty) tiếp tục có Văn bản số 28/CV-TĐXK về việc chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy Xi măng Xuân Sơn tại Hòa Bình. Theo báo cáo của Công ty, tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hòa Bình ngày 11/12/2018 được Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo, UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty đã ký Bản ghi nhớ đầu tư dự án nhà máy xi măng Xuân Sơn.

Hiện nay, Công ty đã tiến hành thực hiện đầu tư các hạng mục; Công ty đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty được đầu tư dự án Xi măng Xuân Sơn, gồm 01 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất khoảng 2,3 triệu tấn/năm; địa điểm xây dựng tại địa bàn xã Ngọc Lương và xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; diện tích xây dựng nhà máy khoảng 38ha; diện tích mỏ nguyên liệu khoảng 300ha; tổng vốn đầu tư khoảng 4.994 tỷ đồng; giai đoạn đầu tư và đưa vào vận hành năm 2019 – 2022.

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 “Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018”;

Căn cứ khoản 2, Điều 31 và Điều 32 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên; UBND cấp tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự báo cân đối cung cầu đến năm 2025 của cả nước, định hướng về đầu tư phát triển sản phẩm xi măng, công nghệ dự kiến của dự án, quy mô vốn đầu tư; Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư 01 dây chuyền xi măng với công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm và đầu tư đồng bộ hệ thống thu nhiệt thừa khí thải lò nung để phát điện, đưa dự án vào vận hành trong giai đoạn 2019 – 2022 theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Dự án phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về phát thải, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tích hợp dự án, cập nhật vùng nguyên liệu phục vụ dự án vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch.

Nguồn: ximang.vn